RASPISAN OGLAS ZA PRIJEM NOVIH VOJNIKA

Početkom avgusta raspisan je još jedan oglas za prijem novih vojnika za vojničke pozicije u Oružanim snagama  BiH /OS BiH/  u većini rodova i službi u različitim jedinicama i lokacijama.

Riječ je o 14. i 15. klasi, odnosno  ukupno 360 pozicija,  i dio je planskog i redovnog popunjavanja  dijela vojničkog sastava kome se, zbog godina starosti, u narednom periodu mora prekinuti profesionalna vojna služba /PVS/ u Oružanim snagama BiH.

Na oglas se mogu javiti mladi državljani BiH sa završenom srednjom stručnom spremom /viši stepeni obrazovanja neće biti uzimani u obzir/, koji nisu mlađi  od osamnaest godina,   niti će na dan prijema u OS BiH biti stariji od 27 godina.

Iz ovog ministarstva naglašavaju da sve veću zainteresovanost za vojnički poziv pokazuju žene,  a što se podudara sa potrebom i  namjerom da se poveća i obezbijedi odgovarajući postotak pripadnica OS BiH.

S obzirom da je riječ o već šestom Javnom oglasu proces selekcije je poboljšavan i sve je efikasniji tako da se pokazana znanja, vještine i psihofizičke sposobnosti kandidata provjeravaju i vrednuju profesionalno i na korektan način, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Zato se od svih onih koji se prijave i pristupe procesu selekcije, očekuje da dođu maksimalno psihofizički spremni i koncentrisani na provođenje provjera i postizanje što boljih rezultata.

Svi rezultati se vrednuju i rangiraju,  a traženi broj najbolje rangiranih kandidata će se uputiti na osnovnu vojničku obuku.

Oni koji završe obuku imaće privilegiju da budu primljeni u OS BiH i pritom  izvršavaju velik broj različitih, interesantnih i zahtjevnih zadataka, konstantno se obučavaju, usavršavaju i napreduju u službi.

Po završetku roka prijave na oglas, slijedi pregled valjanosti prijava. Svi kandidati čije su prijave ispravne biće, od septembra do novembra, po grupama pozivani u Regrutno-tranzicione centre /Sarajevo-Rajlovac, Banjaluka, Čapljina ili Tuzla/ na određena testiranja i provjere /fizičke provjere i test opšteg znanja/.

Najbolje rangirani kandidati će se uputiti na odgovarajuće ljekarske preglede i bezbjednosne provjere. Oni koji uspješno prođu i ove faze provjera, okvirno krajem prvog kvartala 2014. godine  biće upućeni na tromjesečnu osnovnu vojničku obuku u Centar za osnovnu obuku u Pazarić i činiće 14. klasu od 250 polaznika.

Po završetku obuke kandidati će, u drugoj polovini naredne godine, biti primljeni u PVS.

Na isti način će, nakon 14. klase,  biti odabrana, obučena i primljena u PVS i 15. klasa od 110 polaznika. U svakom slučaju, o svim koracima procedure odabira svi kandidati će biti pravovremeno obavještavani i pozivani.

Iz Ministarstva odbrane pozivaju zainteresovane da se informišu putem veb-strane ovog ministarstva.

 

 

(izvor: srna)